Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Deklaracja dostępności dokument HTML 2021-03-25 14:05:09 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności dokument HTML 2021-03-25 14:05:09 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności dokument HTML 2021-03-25 14:03:59 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności dokument HTML 2021-03-25 14:03:59 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-04 11:46:38 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-04 11:46:37 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-04 11:46:37 MODYFIKACJA
nowe podmenu element menu 2021-03-03 12:48:11 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2021-03-03 12:47:58 UTWORZENIE
Raporty element menu 2021-03-03 12:45:59 MODYFIKACJA
Raporty element menu 2021-03-03 12:45:59 MODYFIKACJA
Raporty element menu 2021-03-03 12:45:51 MODYFIKACJA
Raporty element menu 2021-03-03 12:45:51 MODYFIKACJA
Raporty element menu 2021-03-03 12:45:49 MODYFIKACJA
Raporty element menu 2021-03-03 12:45:49 MODYFIKACJA